img

img

Sunday, February 18, 2018

Karma - Sudbina zene

Karma

1206882HoroscopeTopLjubicaZec

 Karma

Suština zakona karme je da svako biće snosi posledice sopstvenih dela. Obzirom da je delanje ispoljavanje volje subjekta, ono je i uzrok uslovljenosti subjekta. Delo (sanskrit: karma) tako postaje "zakon čijem se dejstvu ne može izbeći"[2]. Svako biće tako nasleđuje sopstvena dela, nastavljajući i sa činjenjem novih dela, čije će posledice osetiti kasnije. Zbir čovekovih dela određuje njegov sadašnji i budući život, a sadašnji život i karakter određeni su delima izvršenim u pređašnjem životu.

Tako je karma pokretna snaga moralnog determinizma u individualnom životu, a takođe i opšteg uzročnog zbivanja u svemiru.

wikipedia.org/wiki/Karmahttp://www.topastroljubica.com/page.php?11

No comments:

Post a Comment